Бюрото по труда в Перник търси социални асистенти, оператори, инженери,  медици…

Бюрото по труда в Перник търси социални асистенти, оператори, инженери, медици…

 След като през предходната седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличиха, то през изминалата седмица те отново намаляха, макар и само с 2 и станаха 158.  Добрата новина е, че се увеличиха  свободните места за безработни висшисти с 3 и станаха 19

През изминалата седмица продължиха да са актуални офертите за работа на 10 оператори на съоръжения в металургията за София и 40 социални асистенти за Перник.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: шивачи,   механошлосер, оператори за окачествяване на продукцията,  общи работници,  настройчик на еталообработващи машини с ЦПУ,  готвачи в заведение за бързо хранене, бармани, салонни управители, логопед, топилчици, инженер инвеститорски контрол специалност В и К,  инженер инвеститорски контрол специалност електро, инженер автоматизация, инженер-механик, електроинженер, продавач-консултант, санитари,  хлебари,  машинист на мини челен товарач, машинист на валяк, медицинска сестра, електромонтьор, шофьор- пласьор на стоки, комплектовачи, шлосер-монтьори, заварчици, касиер-продавачи, лекари, фелдшери, техник-металург, склададжии, касиерки, работници в кухня, заварчик с телоподаващо, шофьор на сметосъбиращ камион, приемчик в автосервиз, чистач-хигиенист, шофьори на лекотоварен автомобил, кранист, счетоводители, оператор на грейдер, работници по поддръжка на пътища, асфалтаджии, машинни оператори кроене, кофражисти, работник за поддръжка на сгради, детегледач, стругар, настройчик на металообработващи машини с цифрово управление, електрозаварчици, фрезист, специалист по качество полуфабрикати и готова продукция, шлосер, учител по биология и химия, автомонтьор, рехабилитатор.

   Анализирайки трудовия пазар в Перник, се налага изводът, че той е изключително динамичен, макар че наближава пролетта. Доказателство за това е фактът, че след като през предходната седмица   предлаганите работни места на трудовата борса в Перник се увеличиха и то не малко, то  през изминалата те отново намаляха, макар и само с 2. Сред най- търсените кадри в момента са: социални асистенти,  оператори на машини и съоръжения,  оператори за окачествяване на продукция, бармани, готвачи, инженери, медици и други

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях и такива за производството.

 И през изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 139 свободни места и 19 за безработни висшисти.