Нов ред за работа на „Български документи за самоличност“въвеждат в РУ – Брезник

Нов ред за работа на „Български документи за самоличност“въвеждат в РУ – Брезник

   От 17 март 2021 г., в РУ на МВР – Брезник е създадена нова организация на работа, свързана с приема и получаване на документи за самоличност на граждани. Звеното „Български документи за самоличност“ ще работи всяка сряда от 08, 30 до 17 30 ч. Ще се приемат заявления с платена такса за обикновена услуга за издаване на лични карти и паспорти и съответно готовите ще бъдат връчвани на място. През останалото време от седмицата документи могат да се подават и получават в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Перник.

   Важно уточнение е, че документи за свидетелства за управление на моторни превозни средства /СУМПС/ на граждани от община Брезник ще се приемат само в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Перник.