Нова книга за маскарадните игри в Пернишко

Нова книга за маскарадните игри в Пернишко

Издадена е нова книга за маскарадните игри в Пернишко, съобщиха от местния клон на Държавния архив. Неин автор е преподавателят по антропология и фолклор в СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Николай Папучиев. Творбата е озаглавена „Фестивали. Мрежи. Идентичности. Маскарадните игри в Перник и регионалните им отражения“.

Ученият за първи път видял сурвакарските игри преди осем години в брезнишкото село Гигинци. Те провокирали интереса му и той се запознал с маскарадната традиция и в други населени места в Пернишка област.

В книгата си д-р Папучиев е проследил развитието на фестивала, като се е базирал на материали, събрани във фондовете на Държавния архив. Авторът е показал сурвакарските игри не само като част от фолклорната култура на страната, но и като проявление на различни социални отношения.

Според д-р Папучиев фестивалът е много повече от празник, той създава множество връзки между хората, първоначално от населените места в региона, а с разрастването му – и от страната, и от чужбина. Авторът определя сурвакарската традиция като фактор за създаване на регионални културни политики.