224 машини са обработвали републиканските пътища в област Смолян, където продължават валежите от сняг

224 машини са обработвали републиканските пътища в област Смолян, където продължават валежите от сняг

  224 машини са обработвали пътищата от републиканската пътна мрежа през нощта, за да се осигури безопасно пътуване на шофьорите. Ограничено е движението на МПС над 12 тона и преминаването с ремаркета и полуремаркета през прохода „Превала“. В цялата област Смолян продължават валежите от сняг.

  Снегопочистващата техника на пътноподдържащите фирми е в 24-часов работен режим. Съоръженията и настилките се обработват срещу заледяване и хлъзгавост. За повишаване безопасността на движение, ако метеорологичните условия го изискват, е възможно затваряне на определени участъци за почистване и обработване на настилките с химически вещества и инертни материали. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.