Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“:  Всяка инвестиция в модернизация е инвестиция в надеждност и сигурност

Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“: Всяка инвестиция в модернизация е инвестиция в надеждност и сигурност

„Топлофикация Перник“ работи по реализиране на проект за поетапно преминаване на природен газ през летните месеци. С новите когенерационни мощности клиентите на предприятието ще получават екологична топлинна енергия на достъпна цена. Технологията е част от процеса на трансформация на „Топлофикация Перник“, свързана с постигане на въглеродна неутралност в следващите години. Внедряването на мощностите в режим на работа ще доведе до намаляване на въздействието върху околната среда и до повишаване на сигурността на производството на топлоенергия.

„В последните години реализираме редица подобрения по съоръженията ни при строго съблюдаване на стандартите за безопасност на работното място.“ Това заяви Ясен Кацаров, изпълнителен директор на предприятието. Той поясни, че в момента в дружеството се работи по реализирането на мащабен проект за частично преминаване на природен газ. Предстои изграждането на площадката, където ще бъдат разположени три газови когенерации. „Сумарната им номинална топлинна мощност е до 19,5 МВ, а електрическата – 21,7 МВ. Възнамеряваме да експлоатираме когенераторите до 8000 часа годишно и приоритетно в периода от май до октомври“, уточни  Ясен Кацаров. Той допълни, че когенерационните мощности ще бъдат монтирани в ново хале, като, според проекта, предстои да се обособят спомагателни трасета за вода, пара, газ, ел. енергия и др.

Според директора на „Топлофикация Перник“,  необходима е цялостна трансформация на енергийните мощности с цел спазване на екологичните изисквания. „Инвестицията ни ще даде възможност за производство на по-екологична енергия. Пускането на новите мощности в експлоатация, ще доведе до повишаване на качеството на предлаганите услуги. Освен това,  всяка инвестиция в модернизация на производството е инвестиция в надеждност и сигурност”, заяви Ясен Кацаров. Той изрази мнението, че  проектът е решение на проблемите, свързани с подобряване на качеството на въздуха и опазването на околната среда в района и допринася да се отговори на високите екологични изисквания на ЕС.

„За нас е важно да гарантираме сигурност и качество на услугите, които предоставяме. Ние работим в синхрон с политиките на местно, национално и европейско ниво за опазване на околната среда и подобряване на качеството на въздуха в Перник“,  категоричен бе Ясен Кацаров и допълни: „Топлофикация Перник“ е част от енергийния сектор на България и е базова мощност за икономиката на региона. Затова ние инвестираме в бъдещето на дружеството, в неговото модернизиране, дигитализиране и внедряваме зелени практики“. Той поясни, че са осигурили достъп на Общината и РИОСВ-София до системите за видеонаблюдение и контрол. „В реално време всеки може да проследи вида на подаваното гориво от всички точки към котелния цех, както и до общото място за съхранение на горивото“, уточни Ясен Кацаров и допълни, че за ръководството на дружеството прозрачността в работата е водещ принцип за изграждане на доверие между предприятието и хората.

„„Топлофикация Перник” е оператор на топлоелектрическа централа, която произвежда по комбиниран способ електрическа и топлинна енергия. Като част от множеството дейности, дружеството осигурява пренос и разпределение на топлинна енергия за промишлени и битови клиенти в  Перник. ТЕЦ „Република” разполага с 3 парни котела и доставя топлинна енергия на близо 20 000 абонати. „Топлофикация Перник” предоставя на своите клиенти и други услуги като дялово разпределение на топлинната енергия“, допълни още Ясен Кацаров.