Отложиха за април делото за размера на такса смет

Отложиха за април делото за размера на такса смет

Делото в пернишкия Административен съд за размера на такса „Битови отпадъци“, е отложено за април, съобщи кметът на Кладница, който е един от вносителите на жалбата. Според него повече от 2000 жители на Драгичево, Кладница, Рударци, Студена и Богданов дол са поставили парафите си в подписката срещу увеличението на местния налог. Жалбоподателите са представени от адвокатите Боряна Методиева и Иван Иванов. Кладнишкият кмет поясни, че малко преди заседанието с адвокат Методиева са свързали жители от селата Люлин, Дивотино и Ярджиловци, които също ще събират подписка срещу необоснованото увеличение на таксата. Общинският съвет в Перник оспори жалбата. Съдът отложи делото, защото предстои събирането на още доказателства. Следващото заседание е на 14 април 2021 г.