Уникална 3-левова банкнота се съхранява в Държавен архив – Перник

Уникална 3-левова банкнота се съхранява в Държавен архив – Перник

Уникална 3-левова банкнота се съхранява в Държавен архив – Перник. Паричният знак e постъпил във фондовете на архива през 1986 година заедно с документи от личния фонд на Тома Нелиба, разказа главният експерт Румяна Рангелова. Нелиба е чех по народност и минен специалист, който е работил в Държавни мини – Перник. Банкнотата е емисия от 1952 година, напечатана в бившия Съветски съюз през 1951 година. Тогава била направена емисия, състояща се от съкровищни билети с номинал 1 лв.,3 лв. и 5 лв., както и банкноти от 10 лв., 20 лв., 25 лв., 50 лв., 100 лв. и 500 лв. Банкнотите с номинал 1, 3 и 5 лева нямат никакъв образ на тях, само герб на България и стойността. Липсва и подпис. Освен с необичайната си номинална стойност, банкнотата е любопитна и с още нещо – в надписа върху нея са видни две грешки. Думата „обезпечавам“ е написана със „с“, а не със „з“, а думата „стойност“ е написана с „и“, вместо с „й“. Допуска се, че това са последствия от руския правопис. Доказателство за подобно становище е постъпила във фондовете на архива една рубла, която има същия надпис, като съхранявания в Перник съкровищен билет. Там двете „сбъркани“ думи са изписани по същия начин, както на 3-левовата банкнота.