Ина Фидосова, от Ковачевци”,  е номинирана за  „Социален работник на годината – 2021”

Ина Фидосова, от Ковачевци”, е номинирана за „Социален работник на годината – 2021”

  Управителят на Социални услуги – резидентен тип в община Ковачевци Ина Фидосова е номинирана от Министерство на труда и социалната политика за  «Социален работник  на годината -2021» в категорията «Домове за стари хора»,  във връзка със Световния ден на социалната работа- 16 март 2021г.

Ина Фидосова е магистър по социални дейности и управление на институции за социална работа,  с 11годинипрофесионален опит в сферата на социалните услуги. От тях  2 години работи като старши специалист  «Социални дейности» в общинската администрация  в Ковачевци и  9 години е управител на Центрове  за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. Тя организира и управлява  социалната  услуга за пълнолетни лица, чрез която те  получават ценна подкрепа в ежедневието си  при посрещане на основните им нужди в среда близка до семейната и им осигурява достъп до здравеопазване.

Фидосова е професионалист, който е пример за колегите си  със своята всеотдайност и готовност да помогне на всеки нуждаещ се. Благодарение на нейния професионален опит и грижите,  които полага, услугите на територията на  община Ковачевци, въпреки трудностите съществуват и се развиват.

„За нашата малка община, с ограничени финансови възможности,  разкриването и предоставянето на такъв вид социална услуга бе истинско предизвикателство. Благодарение на професионализма на хора като Ина Фидосова община Ковачевци успява да я развива вече десета година и да помага на хора в нужда. Радвам се, че в нашата община имаме такива хора. Тази номинация ни дава увереността и  самочувствието, че двата центъра в нашата община работят с грижа за хората и се управляват професионално от  Ина Фидосова”, заяви кметът на община Ковачевци Васил Станимиров.

Ина Фидосова е социален работник, за който работното време е 24 часа в денонощието. Ангажира се професионално и лично с всеки възникнал проблем. Водена е винаги от интереса на хората и е съпричастна с трудностите и проблемите им.  Благодарение на нея в двата Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция са създадени  необходимите условия и предпоставки за подпомагане, взаимопомощ, защита,социална интеграция  и адаптиране на лица с  деменция.  Под ръководството на Фидосова, на всеки потребител се осигурява съдействие за здравни грижи, за набавяне и получаване на предписаните лекарства, организира се свободното им време чрез провеждане на игри, беседи, достъп до информация, отбелязване на лични, национални и религиозни празници, съдействие пред различни институции, подпомагане за поддържане на връзка с близки и роднини и др. Осигурено е 24 – часово медицинско обслужване.

В община Ковачевци многократно са получавани  благодарствени писма от  близки на  домуващите,  които изразяват благодарността си към персонала и управителя за полаганите грижи и доброто  отношение към домуващите, за  създадените им отлични условия.

Честит празник на социалния работник!