Днес е Ден на здравния инспектор!

Днес е Ден на здравния инспектор!

На 15 март се отбелязва Денят на здравния инспектор. През 1967 година с Постановление на Министерски съвет е разкрита специалността „санитарен инспектор”. Завършилите специалисти получават диплома за висше образование с образователна-квалификационна степен „професионален бакалавър по специалност инспектор по обществено здраве”.

Здравните инспектори осъществяват контрол за спазването на установените с нормативни актове здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда, вземат проби от продукти и стоки, съставят актове при установяване на административни нарушения и др.

Това са хората, които се грижат за опазването на общественото здраве. В условията на пандемия, те, заедно с лекарите са на първа линия в борбата за ограничаване разпространението й.

Екипът на Днес и утре честити празника на екипа на Регионална здравна инспекция-Перник.

Честит професионален празник! Пожелаваме ви здраве, вяра и сили, с които да посрещате предизвикателствата на професията, която сте избрали.