Все още не е ясно кога ще бъде решен проблемът с водоснабдяването на село Забел в община Трън

Все още не е ясно кога ще бъде решен проблемът с водоснабдяването на село Забел в община Трън

Има вариант за решаване на проблема с водоснабдяването на село Забел, в община Трън, което над три години вече ползва питейна вода от цистерни. На провелата се съвместна среща между Регионалната здравна инспекция в Перник, „В и К” и Община Трън са обсъдени възможностите за осигуряване на нормално водоснабдяване на село Забел с питейна вода, която отговаря на изискванията на Наредба №9. Това информира директорът на РЗИ д-р Александър Златанов.

„Обсъдихме, съвместно с „В и К” план, по който да работим за решаването на проблема в село Забел. Ще поизчакаме малко да се подобрят метеорологичните условия и ще започнем да вземаме проби и ние, и „В и К” от стария водоизточник и от алтернативния, който предлага Община Трън. Съществува риск, ако смесим водата от двата водоизточника, тъй като едната, по предварителна информация, не отговаря на изискванията на Наредба №9. Затова трябва да се уверим в качествата на водата на двата водоизточника. Ако се окаже, че водата от единия продължава да не отговаря на изискванията- тоест има голямо завишаване на нормите на уран, то няма да смесваме водата от двата водоизточника, а ще се използва за водоснабдяване водата само от единия, която отговаря на изискванията на Наредба №9. За момента няма очертан категоричен план и твърди срокове за вкарване във водопровода на селото на друг водоизточник. Само малко да се пооправи времето и ще изпратя група от наши специалисти, която обстойно да изследва водата от стария водоизточник. Ще видим дали има завишаване на нормите на уран въобще и с колко. Ще проучим откъде идва проблема. Ще вземем проби и от другия каптаж и ще решим окончателно на кой вариант за водоснабдяване на село Забел ще се спрем”, поясни д-р Златанов.

Според кмета на община Трън Цветислава Цветкова, на тази срещата станало ясно, че, за да се включи във водоснабдяването на селото другия каптаж, трябва да се постави около 500 метра нова тръба. „Не стана ясно на тази среща, ако се включи новият каптаж, дали показателите на уран ще влязат в норма, но трябва да се вземат проби, да се анализират и да се стигне до някакво заключение. Иначе ще продължим да гадаем, а хората в Забел, макар и да са малко, ще продължат да разчитат на цистерните за вода в 21 век, което не е нормално”, обобщи ситуацията с водоснабдяването на село Забел Цветислава Цветкова.