Ясни местата за агитационните материали за вота

Ясни местата за агитационните материали за вота

С нарочна заповед на кмета на община Перник бяха определени местата за поставяне на агитационни материали на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите за Народно събрание на 04.04.2021 година.

Основните са пътен възел „Марина бара” – моста и подпорните стени на магистралата до моста; квартал „Христо Ботев” – пътен възел и подпорните стени на улица „Софийско шосе” и пътя за квартал „Калкас”; пътен възел „Църква” и подпорните стени на магистралата; ж.п. моста при ТЕЦ – Перник и стената на спирката при ТЕЦ – Перник.

Със заповедта на градоначалника се забранява поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наематели или концесионери, на електрически стълбове, на спирките и в превозните средства на обществения транспорт. Забранява се и агитацията 24 часа преди изборния ден и в изборния ден на територията на общината, както и унищожаването на агитационни материали до приключване на изборния ден, поставени в съответствие с ИК, решенията на ЦИК и РИК и тази заповед. С разпоредбата на кмета се задължават кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населеното място. В заповедта на градоначалника е посочено още, че съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс, партиите, коалициите и инициативните комитети са задължени в 7-дневен срок след изборния ден – 11.04.2021 година, да премахнат поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение , съгласно чл.472 от ИК ще бъдат наложени санкции / от 1000 до 5000 лв/.

Заповедта е доведена до знанието на РИК-Перник, ОД на МВР, Областна администрация, кметовете и кметските наместници, представителите на политическите партии и коалиции и да се обяви на сайта на общината, а контролът по изпълнението на разпоредбите в документа е възложена на отдел „Общински инспекторат”.