Директорът на РЗИ-Перник въведе задължителни противоепидемични мерки!

Директорът на РЗИ-Перник въведе задължителни противоепидемични мерки!

Със заповед на директора на РЗИ – Перник  се въвеждат задължителни противоепидемични мерки на територията на област Перник, считано от 13 март.

С тази заповед се въвежда онлайн обучение за всички ученици от V до XII  клас за учебните заведения на територията на град Перник, считано от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ, считано от 15.03.2021 г. До 26.03.2021 г. Въвежда се задължително изискване за носене на предпазни маски за лице на открити обществени места при струпване на хора, считано от 12.03.2021 г. до 26.03.2021г. Въвеждат се и по-строги противоепидемични мерки в заведенията за обществено хранене. Посещенията в заведенията се ограничават във времето от 6.00 до 23.00 ч. В заведенията за обществено хранене между столовете към отделните маси трябва да има отстояние от не по-малко от 2 м., а на маса се допускат не повече от 6 клиенти. Персоналът в тях трябва да работи със защитна маска, която да покрива изцяло носа и устата, след всяка смяна на клиентите трябва да се извършва дезинфекция на масите и да се прави четирикратна цялостна дезинфекция на помещенията.