44-то народно събрание въведе задължителна паспортизация на сградите!

44-то народно събрание въведе задължителна паспортизация на сградите!

Буквално в последния момент от съществуването си, 44-то народно събрание прие да се извърши  паспортизация на сградите, която става задължителна от 2022 г. Отказът или пропускането на паспортизацията ще коства на етажната собственост десетки хиляди левове глоба.

Обследват се всички електро, ВиК и отоплителни инсталации, вентилацията, асансьорите и пожарната безопасност и се описват недостатъците. След обследването се издава сертификат за енергийните характеристики на сградата, който предписва пакет от мерки за задължително изпълнение от собствениците.

 Паспортизацията на сградите трябва да приключи до края на следващата година. За пропусналите да направят това, обследването се възлага от кмета на общината.

По предварителна информация, от 6 до 15 лева максимум на квадратен метър ще струва обследването и изготвянето на технически паспорт на сградите в града.  Цената за извършване на обследването може да варира в широки граници, но не повече от 15 лева на квадратен метър разгъната застроена площ.

Ако предписаните мерки в доклада за обследване не се изпълнят, глобата за физическо лице е до 30 000 лева, а за фирмите или сдруженията до 100 000 лева.