Временно се преустановява имунизацията срещу COVID-19 с ваксината на AstraZeneca

Временно се преустановява имунизацията срещу COVID-19 с ваксината на AstraZeneca

Да бъдат блокирани наличните в страната количества от ваксината срещуCOVID-19с производител AstraZeneca. Това разпореди изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата магистър-фармацефта Богдан Кирилов със своя заповед, издадена на 12 март.

Заповедта е във връзка с получена информация, в периода 8-12 март т. г., за настъпили недопустими нежелани лекарствени реакции при правилна употреба на ваксината и започналата в тази връзка проверка на Европейската агенция по лекарствата /ЕМА/. Основание за заповедта е и сигнал от РЗИ-Пловдив от 12 март, за сериозна нежелана лекарствена реакция след приложение на ваксината от 11 март.

Ваксините ще останат блокирани до установяване на обстоятелствата и получаване на препоръки от Комитета за лекарствена безопасност към ЕМА.

В срок до 24 часа AstraZeneca – България и „БулБио – НЦЗПБ“ чрез регионалните здравни инспекции в страната трябва да разпоредят на всички лица, на които са доставени количества от ваксината, да преустановят употребата ѝ.