„Топлофикация Перник“ непрекъснато усъвършенства клиентското обслужване

„Топлофикация Перник“ непрекъснато усъвършенства клиентското обслужване

  Една от основните цели на „Топлофикация Перник” е постигане на по-добра и бърза комуникация с абонатите. От там напомнят, че клиенти имат възможността за автоматична проверка на текущата им сметка чрез сайта на дружеството и чрез националния телефонен номер 0700 500 20.  Дружеството се стреми непрекъснато да усъвършенства клиентското обслужване.

„ Дигитализацията на услугите ни е изцяло насочена в полза на клиентите, с цел максимално да бъде улеснена тяхната връзка с нас”, поясни Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“. Според него,  принципите, от които се води дружеството в работата си и които са важни за клиентите, са бързина в обслужването, отзивчивост и разбиране.

Директорът на „Топлофикация Перник”  подчерта, че по-голяма част от запитванията, които се получават по телефон или на сайта на дружеството в раздел „Въпроси“,  се отнасят до проверка на сумите за плащане или получаване, дистанционното отчитане, самоотчета, както и по отношение на преминаване към е-фактура и онлайн заявяване за сключване на договор за плащане на равни месечни вноски. „При обаждане на телефонен номер 0700 500 20 клиентите ни могат да изберат една от предложените опции за информация или да се свържат с оператор. Тези, които желаят да узнаят стойността на текущата си фактура, получават автоматична справка, без да е необходимо да разговарят с наш сътрудник“, уточни Кацаров и допълни: „Информация за размера на текущата консумация клиентите могат да получат на интернет-страницата на дружеството след предварителна регистрация. Информацията за фактурите се зарежда веднъж месечно в интернет-страницата и е изцяло достъпна за клиентите“.

Според Ясен Кацаров, дигитализацията на възможно най-много услуги и процеси е основна част от стратегията на „Топлофикация Перник“. Реализацията включва редица онлайн услуги като: подобряване на уебсайта и утвърждаване на нови комуникационни канали. „Отговаряме на изискванията на клиентите и на предизвикателствата, които новите технологии поставят пред нас“, подчерта Ясен Кацаров и допълни:”Нашите висококвалифицирани и обучени специалисти са изцяло на разположение на потребителите. Те са в готовност да предоставят актуална информация по въпроси, свързани с аварии, фактури, плащания, отчитане, както и  други клиентски въпроси. Считаме, че бързата и адекватна реакция на всички запитвания е начина на дружеството да отговори на очакванията на своите клиенти, използвайки различни канали за комуникация – телефон, имейл, корпоративен уебсайт“.

Директорът на „Топлофикация Перник“ заяви, че аварийните екипи на дружеството са в непрекъснат режим на работа. „При проблем е необходимо абонатите да ни сигнализират на денонощния телефон за връзка с клиенти 076/658227 или на националния  телефон 070050020, с работно време от 7:30 до 16:00“, уточни Ясен Кацаров.