България ще разполага с близо 887 милиона евро по ПРСР за 2021 и 2022 година

България ще разполага с близо 887 милиона евро по ПРСР за 2021 и 2022 година

Правителството одобри единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР). Страната ни ще разполага с близо 887 млн. евро по ПРСР за 2021 и 2022 г., съгласно Преходния регламент. Това беше прието на заседание на Министерския съвет. Средствата ще бъдат насочени към земеделските производители и преработватели, млади и малки земеделски стопани, и общини.

Първите приеми на проектни предложения по основните инвестиционни мерки ще още през 2021 г. Създадена е и възможност да се подпомогнат селските райони при провеждането на необходимите структурни промени в изпълнение на Европейския зелен пакт. Именно те ще имат жизненоважна роля за прехода към екологична устойчивост, а финансирането ще им позволи да постигнат амбициозните цели за климата и околната среда на новите стратегии.

С решението се гарантира балансирано и ефективно насочване на финансовият ресурс по ПРСР 2014 – 2020 г. в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво.