Председателят на ПП АБВ Румен Петков, в качеството си на жалбоподател, се явява в Административен съд-София днес

Председателят на ПП АБВ Румен Петков, в качеството си на жалбоподател, се явява в Административен съд-София днес

Жалбата е срещу отказ за предоставяне на информация от страна на АЕЦ „Козлодуй“ заради отказ да бъде предоставена информация по ЗДОИ. В заявлението по ЗДОИ бяха повдигнати 12 въпроса около посещението на американския посланик в АЕЦ „Козлодуй“ – до изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“, с копие до Министерството на енергетиката и ДАНС.

Информация от АЕЦ „Козлодуй“ бе отказана и това е причината за отправяне на въпроса към Административния съд.