Финансирането на най- важните за община Брезник обекти тази година е с държавни пари

Финансирането на най- важните за община Брезник обекти тази година е с държавни пари

Васил Узунов- кмет на община Брезник пред  Днес и утре

-Г-н Узунов, макрорамката на бюджет 2021-ва на община Брезник е 12 338 000 лева и е увеличена с около 2 милиона лева. Ще успеете ли да изпълните приходната част?

– Традиционно около 70-75% е събираемостта на местните приходи. От няколко години голямото перо разходи за нашата община е такса битови отпадъци, поради това че закрихме нашето депо и в момента го рекултивираме. Затова всички отпадъци се карат на Регионалното депо в Перник. Това е един голям разход, който ние, като жители на община Брезник, трябва вече да приемем. Време е да осъзнаем, че почистването на отпадъците струва скъпо и трябва всички да го плащаме. Хората някак все още са свикнали, че Общината трябва да намира средства, за да плаща за събирането и извозването на отпадъците. Общината използва постъпленията от такса битови отпадъци само по предназначение- за почистването и извозването на отпадъците до Регионалното депо в Перник. Миналата година увеличихме таксата за битови отпадъци съвсем малко. Но сега обявиха нова процедура и може би ще се появи разлика в тонажите. Огромен проблем са ни зелените отпадъци- клони храсти, които са доста тежки. Проблем са и строителните отпадъци, които извозваме чак във Враждебна, защото там има лицензирано депо, с което имаме договор. Има проект за изграждане на депо в нашата община, определен е и теренът, остава само да осигурим финансирането.

– Кои са основните обекти, които Община Брезник ще трябва да реализира през тази година?

– През изминалата година започнахме, а тази година ще продължим с рехабилитацията на вътрешноградския водопровод, които се изгражда изцяло със средства, отпуснати ни от правителството. Пробвахме да кандидатстваме за рехабилитацията му с европейски средства, но не успяхме. Водопроводът е изграждан през 1926- 1934 г. Миналата година подменихме една част от него в град Брезник и ефектът веднага се усети- разходът преди това беше около 4 100- 4 300 кубика за 24 часа. Сега е около 1 600 кубика за 24 часа, като измерването е на изхода от Пречиствателната станция. Заложили сме да санираме сградата на училището, която е в доста тежко състояние и парите затова са осигурени също от Министерски съвет. Другата сериозна инвестиция е свързана с ремонта и обновяването на залата на читалището в Брезник. Залата е оборудвана през 1970 г. и от тогава не е пипнато нищо. Залата не отговаря на повишените противопожарни изисквания, за което имаме множество протоколи от пожарната. Благодарение на правителството ще успеем да модернизираме тази зала. В общи линии, основното финансиране на най- важните за общината обекти тази година ще се извършва основно с пари, отпуснати ни от републиканския бюджет. От миналата година, заради пандемията, останаха някои несвършени работи, които ще се постараем да извършим тази година. Имам предвид сградата на бившата професионална гимназия по селско стопанство. Имам идеята там да се премести някога сградата на общинската администрация, поземлената комисия и всички държавни служби, така че да са на едно място за улеснение на жителите на общината. Но това е дълъг процес. Сградата, която изцяло придобихме миналата година, на пл. „Девети септември”,  ще се използва за Общинския съвет. Ще бъде променено напълно предназначението й и ще бъде обособена зала за провеждането на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии.

-Г-н Узунов, ще осигури ли необходимите средства бюджет 2021-ва, за да реализирате заложените обекти?

– От 2013 г основният акцент в работата на общинската администрация и основните проблеми, които сме си поставяли и решавали са били свързани с възстановяването на община Брезник. Тогава първият проект, който реализирахме беше подмяната на 23 км от довеждащия водопровод от групата Секирна-Брезник. Сега довършваме този проект с финансиране от ДФ”Земеделие”. Става въпрос за подмяната на водопровода от Режанци до Ноевци и Велковци, както и подмяна на трасето Кошарево-Гигинци. Това е все изграждане на нов водопровод. Изградихме нов водопровод и за село Слаковци плюс допълнителното водоснабдяване от помпена станция Гърло до Пречиствателната станция. Надявам се като завършим и подмяната на главните клонове на водопроводната мрежа в Брезник,  да нямаме проблем с водоснабдяването, защото разходите на вода за населените места, които се водоснабдяват от язовир „Красава”, бяха огромни. С това ще решим най-големите проблеми по водоснабдяването в община Брезник, което е много важно.  Ще остане  да се направи подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в самите села и малките улички в Брезник, което се надявам да направим със собствени средства.

– Какви други инвестиции, освен фотоволтаичният парк се очаква да бъдат реализирани в общината, защото това носи приходи в общинската хазна?

– Всеки, който е поискал да инвестира средства в община Брезник е добре дошъл и ние се стремим да му помогнем като не създаваме допълнителни бюрократични пречки. Всички бизнес начинания, разрешени от закона, които не застрашават здравето на жителите на община Брезник, сме ги подкрепяли. Фотоволтаичният парк ще осигури работни места, което е важно за общината. Той не замърсява, а теренът върху който ще се изгради не може да се използва за земеделска земя. Ние сме раздали под наем максимално съществуващите в общината ливади, пасища и мери на животновъдите, за да ги улесним при изхранването на животните. Освен това, приходите от този наем са важни за Общината. Не продаваме земеделска земя, а само я отдаваме под наем.

– Успява ли Община Брезник да си събере вземанията от данъците от бизнеса?

-Много рядко имаме някакъв проблем с бизнеса като наеми. Основният проблем са ни данъците и такса битови отпадъци, които се плащат със закъснение, обикновено в края на годината. Това ни създава сериозни затруднения при сметосъбирането и извозването на отпадъците.  Когато миналата година обявиха пандемията, населението се увеличи значително по селата и необходимостта от сметосъбиране и извозване се увеличи многократно. Всъщност, план-сметката за почистването беше приета през декември 2019 г., а пандемията обявиха през март 2020 г. Селата ни се напълниха с хора от Перник и София и се наложи много по-често да се събират отпадъците. Това доведе до по-големи разходи за сметосъбиране и хората недоволстваха. Надявам се тази година да нямаме този проблем.