Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ в Перник

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ в Перник

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 18 март 2021 г. от 12.00 ч. до 13.30 ч., съобщават от ПМГ-Перник.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е в един кръг, организиран от МОН без такса правоучастие. Родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/ подават заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на събитието.

Заявлението и декларацията се подават в канцеларията на училището, и по електронен път на pmg@pmg-pernik.com. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код.

Учениците, които желаят да участват в състезанието следва да заемат определените им места на 18.03.2021 г. не по-късно от 11.45 ч.