„Асарел-Инвестмънт” подкрепя финансово 6 брезнишки села при реализирането на проекти през 2021 година

„Асарел-Инвестмънт” подкрепя финансово 6 брезнишки села при реализирането на проекти през 2021 година

Осем села в община Брезник от общо 11, които са представили предложения за финансиране със средства от договора, който ежегодно се сключва между„Асарел-Инвестмънт” и Община Брезник, ще получат финансова подкрепа.  Общият размер на годишното дарение, което прави „Асарел-Инвестмънт” е 50 000 лева. Половината от сумата за 2021 година вече беше използвана за вътрешно обзавеждане и дизайн на новите помещения, в които се помещава предучилищната група на Брезник. Другата половина обикновено се използва за финансиране на по-малки проекти в областта на образованието, културата, спорта и развитието на селата.

Един от представените проекти отпадна от процедурата за кандидатстване, защото не отговаря на правилата за финансиране. От предложения, всички получават финансова подкрепа, с изключение на два проекта. Те може да бъдат разгледани допълнително през есента, тъй като в процедурата е предвидено второ класиране на проекти, когато е налице такава възможност.

Договорът за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ и Община Брезник се подписва вече пета година – от 2017 година до сега. Негова цел е постигане на устойчиво развитие, повишаване на стандарта на живот и създаване на нови възможности пред жителите на общината, наред с пълноценно реализиране на потенциала на община Брезник.

Досега със средства от Договора за сътрудничество са обновени учебни кабинети в брезнишката гимназия. Училището в село Ноевци реализира няколко инициативи, включително създаването на екологична класна стая. Беше обновена отоплителната система на читалище „Просвещение 1870“ в Брезник и бяха отделени средства за отбелязването на 120-ата годишнина от неговото основаване. Бяха подкрепени проекти в малките читалища на селата около Брезник. Бяха отделени средства за нуждите на спортните клубове и за развитието на туризма в общината. Финансирани са и дейности по запазването на няколко църкви, както и по изграждане на нови паметници.

Село Велковци тази година ще ремонтира емблематичната си чешма в местността „Лулата“. Усилията на ръководствата на читалищата в Сопица и Садовик ще бъдат поощрени, за да подобрят условията за дейността им. Читалището в Ноевци ще празнува своя 90-годишен юбилей с нови придобивки. Училището и футболният клуб на селото, пък, ще реализират амбициозни идеи, свързани с подрастващите. Слаковци ще посреща и изпраща пътуващите в нова спирка на центъра на селото, а Ребро ще направи още една крачка в посока подобряване на пътя към манастира „Свети Никола“.

Това са само отделни примери за финансовата подкрепа, която „Асарел-Инвестмънт“ осигурява за общината, в която развива своята инвестиционна дейност. В Брезник компанията е представена от своето дъщерно дружество „Трейс Рисорсиз“.