Перник ще има нов парк и летен театър

Перник ще има нов парк и летен театър

С едноминутно мълчание в памет на починалия в навечерието на заседанието на ОбС почетен гражданин на Перник и дългогодишен кмет на Перник Борис Чолев, започна сесията на местния минипарламент. Той си отиде на 90-годишна възраст. Борис Чолев управляваше града три мандата – от 1976 до 1985 година.

Натоварен бе дневният ред на заседанието, в който бяха включени над 50 точки. Част от докладните касаеха важни градоустройствени и свързани с управлението и стопанисването на общински имоти решения.

Пернишките законотворци каза „да“ на докладната на кмета Станислав Владимиров, който предложи да бъде изготвен нов ПУП, за да бъде изграден парк и летен театър в квартал „Изток“. Парцелът, част от който и в момента се използва за зелена класна стоя, се намира в района между улица „Благой Гебрев, спирка „Метал“ и река Струма. Градоначалникът предлага да се извърши ремонт на съществуващите в момента алеи, които са в лошо състояние. Както се казва в документа, някои от тях не водят до никъде, а асфалтът, положен някога там, се е изронил, алеите са обрасли с трева. Има и много изсъхнали дървета, които трябва да бъдат изрязани. След като докладната беше приета, предстои ландшафтна фирма да направи своите предложения за бъдещата визия на парка, в които ще има и детски площадки.

Съветниците днес за трети път разглеждаха докладна, касаеща безвъзмездното ползване на част от помещение от 140 кв.м. в 11-то училище „Елин Пелин“ в квартал Изток“ за нуждите на  Припомняме, че в края на миналата година  от ансамбъл „Граово“ разпространиха петиция за подкрепа, тъй като школското ръководство предупредило танцьорите да не провеждат повече тренировките си там. Един от мотивите е, че различни хора влизат в двора на училището. От Ансамбъл „Граово“ пък се аргументираха, че тренират в залата вече 15 години, направили са ремонт за собствена сметка и тренировките им се провеждат привечер, когато в училището няма деца, а през школата им минават освен възрастни, така и 200 деца.

След двукратно отлагане, надеждите бяха, че казусът най-сетне ще бъде решен. Но отново не стана, тъй като въпреки прегласуването, два гласа не стигнаха, за да бъде взето положително решение.

Едно от най-важните решения, взето на днешното заседание на минипарламента, бе свързано с таксите за 6-годишните в детските  градини. Кметът Владимиров предложи тя да бъде отменена на базата на извършена промяна в наредбата за местните такси и цени на услуги в общината. В момента семействата на малчугани в предучилищна възраст заплащат по 40 лв месечно. Таксата може да бъде отменена, тъй като държавата изплаща по  174 лв месечно за всеки малчуган, попадащ в групата на задължително предучилищно образование. Кметът предложи някои промени, засягащи децата на 5-годишнат възраст, както и намаляване от 40 на 20 лв на таксата, плащана за детска градина от семейства на редовни студенти.