Община Брезник ще подпомогне финансово жена с тежък здравословен проблем

Община Брезник ще подпомогне финансово жена с тежък здравословен проблем

Общинският съвет в Брезник, на последното си заседание в края на миналата седмица, реши да отпусне помощ в размер на 1000 лева на местна жителка, която е с тежко заболяване .

В дневния ред на сесията беше приета допълнителна точка, предложена от общинския съветник от БСП Ваньо Добринов. Той информира общинските съветници, че тяхна съгражданка се бори с тежко заболяване. „Тя има и две деца и изпитва остра финансова нужда”, поясни Добринов.

 Председателят на Общински съвет Иван Тинков предложи да се отпуснат 400 лева.  Общинският съветник от БСП Венета Петрова предложи, с оглед на тежкото здравословно състояние на жената, да й бъдат отпуснати 1000 лева.

Кметът на община Брезник Васил Узунов взе думата и поясни, че състоянието на жената е много тежко и допълни:”Наистина не е малка предложената сума. Не знам дали изобщо тя е достатъчна, с оглед на състоянието на жената. Като знам, че сме давали по-малки суми, но за друг вид заболявания, не толкова тежки, съм съгласен да се отпусне тази сума”. Още един общински съветник подкрепи предложението за отпускане на 1000 лева за тази жена, като допълни, че тя има сериозни финансови затруднения, заради заболяването си.

Председателят на Общинския съвет Иван Тинков оттегли предложението си за отпускането на 400 лева и подкрепи да се отпуснат на болната жена 1000 лева помощ. Предложението бе прието.

Заместник-кметът на община Брезник Мария Добревска поясни, че обществеността в Брезник е съпричастна към тежкия здравословен проблем на тази жена. „В последните дни се появиха много дарителски инициативи в нейна подкрепа.  На няколко места в града, в търговски обекти, са поставени дарителски кутии. В събота, пред сградата на читалището, в центъра, бе открит  базар за ръчно изработени мартеници от ученици и преподаватели от средно училище “Васил Левски”. Събраните средства от продажбите ще бъдат предоставени на нашата съгражданка”, подчерта Добревска.