През април ще се събират опасни отпадъци в Перник

През април ще се събират опасни отпадъци в Перник

Община Перник вече е част от Националната система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Основните групи на този вид отпадъци, образувани в домакинството са фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и живак съдържащи уреди.

Първата дата, на която мобилния събирателен пункт ще бъде на територията на град Перник е 16.04.2021г., като в часовия интервал

от 10.00ч. до 13.00ч. ще бъде разположен в Перник – Център, ул. „Физкултурна“ (паркинга до музея), и от 13.30ч. до 16.30ч. гр. Перник – кв. Изток, ул. „Благой Габров“ (пред кметство Изток).