В навечерието на парламентарните избори изключиха председателя на Общинския съвет в Брезник от групата съветници на БСП!

В навечерието на парламентарните избори изключиха председателя на Общинския съвет в Брезник от групата съветници на БСП!

Една от най-важните сесии на Общинския съвет в Брезник, на която беше приет бюджетът на Общината за 2021 г, завърши с политически скандал. Сесията се проведе в голямата зала на читалището, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки. Причината за скандала беше изявлението, което направи в края на заседанието общинският съветник от БСП Ваньо Добринов.  

 След като беще изчерпан дневният ред, включително и допълнително внесената докладна, дойде точката за питанията и думата поиска общинският съветник от БСП Ваньо Добринов. Той заяви:” Уважаеми колеги, на основание приетия правилник за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година и по-точно член 23 от същия, който гласи че всяка група общински съветници представя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата. Уведомявам ви, че групата общински съветници от БСП реши, че поради нарушение на устава на БСП, за неплащане на членски внос повече от една година от Иван Тинков и съответно прекратено членство в партията, групата общински съветници от БСП в Общинския съвет е с  двама членове, а именно: Ваньо Добринов – отговорник за групата съветници и Венета Петрова – общински съветник. Моля, информацията да се качи на сайта на общинската администрация”.

Председателят на Общински съвет в Брезник Иван Тинков попита риторично дали групата общински съветници от БСП съществува въобще.“Да ви прочета ли аз нещо от правилника? Член 21 алинея 1 от глава V-та на правилника, който е избран и гласуван и от вас, гласи: Всяка група общински съветници предоставя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписан от всеки общински съветник от групата. Групите общински съветници и техните ръководства за записване в дневник на Общински съвет се записват в дневника на Общинския съвет. Това не е направено в продължение на вече 17 месеца. Така че вие нямате група. Първо си направете група, после ме изключвайте от групата си”, заяви Иван Тинков.

След края на заседанието пред журналисти председателят на Общинския съвет в Брезник показа документ. В него се посочва, че той си е платил членския внос в БСП за 2020 г. “Аз се чувствам член на БСП. Относно изявлението на господин Добринов, който е също общински съветник, избран с гласовете на хора, членове и симпатизанти на БСП, мога да отговаря следното нещо: Те наистина не са конституирали групата по надлежния законов ред, както казах и посочих по време на дебата. Останалите групи в Общинския съвет са написали необходимите заявления, които са регистрирани по надлежния ред в дневника на Общински съвет-Брезник, както гласи правилника ни, за който са гласували и тези господа. Тяхното основание да ме изключват не подлежи на коментар, защото те ме изключват от нещо, което не съществува. При мен, аз се явявам представител в канцеларията на Общински съвет, няма такова заявление, което не е подадено по надлежен ред. Има една стара латинска максима – “scripta manent, verba volant ” (казаните думи отлитат, написаните остават). Там при мен няма нищо написано. Такава група не съществува.”, каза Иван Тинков.

Председателят на Общински съвет-Брезник определи като клевета твърдението, че е бил изключен от групата общински съветници от БСП, заради неплащане на членския си внос в партията. Той заяви, че се чувства оклеветен и обмисля да си потърси правата по съдебен ред. На въпрос на журналистите- има ли проблем със своята партия, Иван Тинков заяви:”Аз нямам проблеми с моята партия. С повечето наши членове и симпатизанти съм в отлични отношения”. На въпроса- как си обяснява това твърдение на Ваньо Добринов на сесията, Тинков отговори:” Не мога да си го обясня. Може би проблемът е, че не той е председател на Общинския съвет, а аз”. На въпроса- знаят ли общинските съветници от БСП, че той си е платил членския внос в партията, Тинков заяви, че доколкото знае, общинските съветници от БСП разполагат с информация, че си е платил членския  внос. На въпроса- ще работи ли в предстоящата предизборна кампания за кандидатите за народни представители от БСП, Тинков каза:”Разбира се, аз съм член на БСП и дори да съм изключен от групата на общинските съветници от БСП, аз винаги си оставам симпатизант на червената идея”.