„Топлофикация Перник“ въведе промени в работата си с клиентите, за да подобри обслужването и комуникацията с тях

„Топлофикация Перник“ въведе промени в работата си с клиентите, за да подобри обслужването и комуникацията с тях

В началото на отоплителния сезон бе въведена възможност за самоотчет за клиентите, на които топлинен счетоводител е „Топлофикация Перник“. Той е необходим за изработването на коректни сметки за консумираната топлинна енергия.

„Информация за графика за отчет, нашите абонати могат да видят от залепените предварително съобщения в етажните им собствености, чрез сайта на дружеството или ако заявят предварително, да получават на електронната им поща“, поясни директорът на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров. Той разясни, че данните, които трябва да съдържа самоотчетът, са абонатния номер на клиента, номера на уреда, показанията му и помещението, в което се намира.

“ Клиентите на „Топлофикация Перник“ могат сами да изпращат показанията си чрез сайта на дружеството или могат да ги съобщават по телефон. Подадените данни подлежат на проверка от служител преди да бъдат предадени за обработка и фактуриране. При несъответствие с обичайната консумация, запазваме правото си да се свържем с абоната за доуточняване“, уточни Ясен Кацаров.  Той допълни, че ежемесечният период за самоотчет е от 25-ти до 2-ри всеки месец.

Ясен Кацаров напомни още, че за по-бърза връзка на абонатите с дружеството е открит  национален телефонен номер. На него клиентите получават актуална информация, свързана с промоции, услуги и аварии. „Онлайн абонатите ни проверяват сметките си и могат да получат фактурите си. На сайта ни, само с няколко клика, могат да пресметнат  сметките си, а само с попълване на заявление, те преминават към е-фактура“, поясни  Кацаров.

Директорът на „Топлофикация Перник“ посочи, че дружеството се стреми максимално да оптимизира предлаганите услуги и да предоставя навреме актуалната информация на клиентите си, която да бъде в тяхна полза. „На сайта ни сме качили съвети за икономично ползване на топлинна енергия. Смятаме, че е важно всяко домакинство да е осведомено за начина за формиране на сметките му през отоплителния сезон и как те  могат да се намалят“, заяви Ясен Кацаров и допълни: „За нас е важно какво е мнението на клиентите ни за нашата работа. Постоянно търсим обратна връзка за качеството на услугата, която те получават. Смятам, че вървим в правилната посока. Това личи от повишаването на събираемостта на сметките. За този сезон отчитаме, че фактурираните количества топлинна енергия са изплатени в срок от нашите клиенти. Много малък е процентът на абонатите ни, които имат просрочени задължения. Тук искам да напомня, че за тях сме предоставили възможност за сключване на споразумения за разсрочено плащане на стари сметки, което става по най-удобния за тях начин“, увери Кацаров.

 Според него,  има още един показател, по който „Топлофикация Перник” отчита, че абонатите са доволни-  от сигналите и жалбите. „В сравнение с предишни години, има намаление на получените жалби и сигнали“, подчерта Ясен Кацаров. Той допълни, че при сигнал за проблем дружеството винаги е реагирало навреме, за да бъде отстранен. „Стремим се клиентите ни да нямат забележки към работата на „Топлофикация Перник“, както и по отношение на обслужването им“, категоричен е директорът на дружеството.