Чистят коритото и бреговете на река Маниш в квартал Църква

Чистят коритото и бреговете на река Маниш в квартал Църква

В бюджета за 2021 г. е заложено почистване на коритото и укрепване на двата бряга на река Маниш в квартал „Църква“. Средствата за реализиране на обекта са отпуснати с  постановление на Министерски съвет за превенция на бедствия и аварии. Настоящата корекция обхваща река Маниш от заустването в р. Струма  до моста на улиците „Огоста“ и „Ленин“. Предвиден за реализация е правоъгълен, канален профил, стоманобетонна конструкция с дъно 2,40м и ширина и височина на стените до 2 м. Стойността за изграждане на обекта е  347 846 лв. с ДДС.