„Топлофикация Перник” направи предложение за цените на топлинната енергия от новия регулаторен период

„Топлофикация Перник” направи предложение за цените на топлинната енергия от новия регулаторен период

„Намерение за цени на топлинната енергия на „Топлофикация Перник” АД, предлагани от 01.07. 2021 г. за регулаторен ценови период 01.07.2021 г.- 30.06.2022 г.

На основание чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, както следва:

  1. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара-

60.10 лв./ МВтч.

      2.   Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода-

         74.30/ МВтч

Забележка: В цените не е включен ДДС.

Цените ще влязат в сила след спазване на процедурата по чл.26 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и след утвърждаването им от КЕВР.

От ръководството“