Близо по 1 кубик вода за секунда се източва в момента от язовир „Студена”

Близо по 1 кубик вода за секунда се източва в момента от язовир „Студена”

По 0,903 куб.м. вода в секунда се изпускат в момента от язовир „Студена” през таблените затвори. Това информираха от „В и К”. От дружеството поясниха, че  днес- 21.02.2021 г.,   обемът на язовира е  21 383 200 куб.м ., което е близо до неговия максимум. От водоснабдителното предприятие уверяват, че се извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно Наредбата да условията и реда да осъществяване на техническата е безопасна експлоатация на язовирните стени. С оглед прогнозата за повишаване на температурите и очакваното засилено снеготопене, от „В и К” уверяват, че в момента в язовира има достатъчно свободен обем, който може да поеме евентуално увеличения приток на вода в резултат на засиленото снеготопене.

По информация от „В и К”, в последните месеци разходът на вода от язовир „Студена“ е намалял с около 100л/сек и в момента е 559 л/сек. Това се дължи основно на подменени водопроводи и извършени аварийни ремонти, което води до намаляване на загубите на вода по мрежата.