Учениците в прогимназиалния курс в Трън, са отново в клас

Учениците в прогимназиалния курс в Трън, са отново в клас

Без проблеми тръгнаха на училище учениците от прогимназиалния курс на СУ”Гео Милев” в Трън, съгласно заповедта на здравния министър.  Това увери кметът на община Трън  Цветислава Цветкова.

„Само 2 класа-6-ти и 11-ти не са на училище и се обучават на ротационен принцип, защото са по два класа в училището. Останалите всички се обучават присъствено. При направените тестове на педагозите, преди започване на учебните занятия,  за щастие, се оказа, че сред тях няма с положителен тест. В детска градина ”Ален мак” също нямаме заболели учители. По-голямата част от децата са в градината.  И в училището, и в градината се предприемат всички противоепидемични мерки, за да не се допусне заразяване както на децата, така и на учителите”, поясни Цветислава Цветкова. Тя увери, че и училището, и детската градина са осигурени с достатъчно гориво за зимата. „След като направихме санирането на детската градина, определено се подобри значително уюта в сградата и същевременно се намали разхода на гориво за отопление”, подчерта Цветкова.

През учебната 2019/2020 година СУ”Гео Милев” е било проверено за изразходваните финансови средства. Проверката не е констатирала никакви нарушения.  От Регионалното управление на образованието поясниха, че освен в трънското училище, е извършен мониторинг по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки” в още три училища в областта. Проверяващите са констатирали, че средствата са изразходвани по целесъобразност. Според отчета от проверката, констатирано е съответствие между закупените и наличните в училището и закупените уреди, прибори, пособия, стъклария и реактиви.