Местните законотворци в Брезник ще обсъждат на предстоящата сесия увеличението на месечната заплата на кмета

Местните законотворци в Брезник ще обсъждат на предстоящата сесия увеличението на месечната заплата на кмета

На предстоящата сесия на местния минипарламент в Брезник, която ще се проведе идната седмица, общинските съветници трябва да приемат предложението на кмета на общината за корекция на неговата заплата и тази на кмета на село Ноевци.

В докладната на кмета на общината Васил Узунов се посочва, че с постановление на Министерския съвет № 331 от 26.11.2020 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната, се определя от 01.01.2021 г минимална работна заплата 650 лв. Необходимите средства за изпълнение на постановлението са утвърдени като средства за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация”, в това число и средства за заплати и съответните осигурителни вноски от работодател за кметове и кметски наместници. В докладната се припомня, че съгласно  закона, Общинският съвет определя конкретните основни месечни заплати на кметовете на общини и кметства при условията на ЗМСМА, като размерът не може да надхвърля размера на основната месечна заплата на министър.

В тази връзка, в докладната се предлага основната месечна заплата на кмета на община Брезник да стане 2 034 лв. от 1 800 лв., а заплатата на кмета на село Ноевци да стане 1085 лв. от 960 лв.