Удължиха срока на концесията на фирма „Кариери и вародобив” в Земен

Удължиха срока на концесията на фирма „Кариери и вародобив” в Земен

Фирма  „Кариери и вародобив“ АД, е поискала удължаване на срока на концесията за добив на суровина от находището, което се намира в землището на община Земен.

Министерският съвет, на редовното си заседание в сряда, взе решение с 15 години да бъде удължен концесионният договор за участък „Турско усое“ на находище „Земен“, разположено на територията на област Перник. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Земен“, участък „Турско усое“ е сключен през 2007 г. От него се добиват строителни материали – варовици. Възможността за удължаване на концесионния договор до 15 години е регламентирана в чл.36, ал.2 на Закона за подземните богатства.