МС отпусна средства за обновяването на водопроводната мрежа на Радомир

МС отпусна средства за обновяването на водопроводната мрежа на Радомир

“Нямаше да се справим без помощта на правителството, затова отправям своята благодарност към премиера Борисов”, заяви кметът Пламен Алексиев, след като стана ясно, че Министерският съвет отпусна 2 100 000 лв. за реализиране на проект за изпълнение на неотложни дейности по реконструкция и рехабилитация на водопроводна инфраструктура в град Радомир, част “Ниска зона”.

“Знаете, че в момента Радомир е на воден режим, поради все още неразрешения проблем с водоподаването от помпена станция “Крапец”. В момента се захранваме само от сондажен водосбор, който доставя по напорен водопровод водата до град Радомир. Водата трябва да бъде съхранена по начин, който позволява тя да се използва, а не да се разпилява. За първи път ще се прави реконструкция и ремонт на водопроводната мрежа в град Радомир. За първи път ще започнем нещо ново и подредено, тоест каналната мрежа, водопроводната мрежа и доставната мрежа на газ трябва да отговарят на изискването за завършен проект за инфраструктура на улица. Целта е да имаме работеща преносна мрежа за вода, канал и захранване с природен газ. Този проект не може да бъде завършен без ремонт на водоразпределителната мрежа. Невъзможно беше да се справим с този проект без помощта на правителството, затова искам да отправя своята благодарност към премиера Борисов”, заяви кметът на община Радомир Пламен Алексиев.