30 000 лв. за двойки с репродуктивни проблеми в бюджета на Перник

30 000 лв. за двойки с репродуктивни проблеми в бюджета на Перник

В бюджета на община Перник са заложени 30 000 лв. за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, съобщи д-р Татяна Вангелова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в общинската администрация. Същият е бил размерът на сумата и през миналата година, когато са кандидатствали и са били одобрени 13 двойки за „ин витро“ процедури.

На двойка – заявител се отпускат по 2 000 лв., а при използване на донорски генетичен материал – 3 000 лв. Двойките имат право на еднократно финансиране в рамките на една календарна година. Кандидатите трябва да са с постоянен или настоящ адрес през последните три години на територията на община Перник, да нямат задължения към общината и държавата; да са с непрекъснати здравно-осигурителни права и др.

Одобрението и разпределението на средствата става след заседание на нарочна комисия, създадена със заповед на кмета Станислав Владимиров. Взема се предвид и становище на водещ акушер гинеколог, който преглежда документите на кандидатите.

Финансовото подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община Перник, стана възможно, след като през 2015г. Общинският съвет прие правилник за за финансово подпомагане за процедури „Ин витро“ на перничани с репродуктивни проблеми.

От началото на годината в общинската администрация е постъпила една молба.