Стартира приемът на документи за финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта

Стартира приемът на документи за финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта

Агенция по заетостта стартира за 2021 г. приема на документи от работодатели, желаещи да получат финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта, придобили публичност като „60/40” и „80/20”. Това информираха от Дирекция „Бюро по труда” в Перник.

От там поясняват, че с Постановление № 416 от 30 декември 2020 г. на Министерски съвет се удължава периодът за предоставяне на финансова подкрепа по мярката 60/40, по реда на ПМС 151/2020 г. За новия период, януари – март 2021 г., регламентираната подкрепа е в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но изчислен на база месец октомври 2020 г.

 „За работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа, агентска и операторска дейност и други дейности, свързани с пътувания и резервации” е важно да знаят, че подкрепата може да бъде 80/20, ако освен за средствата, предоставяни по ПМС 151/2020 г. (или мярката 60/40), кандидатстват и за компенсации по реда на проекта „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”. С  Решение на Министерски съвет № 982 от 31.12.2020 г. се удължава периодът за изплащане на компенсации по проекта. Така предприятията, които са директно засегнати от извънредното положение, ще могат да запазят заетостта на своите работници и служители, като се възползват от новия период за изплащане на компенсации, който вече е 01.07.2020 г. – 31.03.2021 г.”, поясни директорът на Бюрото по труда Росен Симеонов.

Той поясни, че и по двете мерки работодателите, които са одобрени за участие през предходния период, ще могат да удължат срока за получаване на съответната финансова подкрепа,  кандидатствайки с облекчен пакет документи.

Работодателите, които отговарят на критериите за допустимост, но все още не са се възползвали от възможностите, които предлагат двете мерки, ще могат да подадат документи съгласно новите условия по всяка една от тях.

По реда на РМС 429/26.06.2020 г.,изм. с ПМС 982/2020г. могат да се подават документи за целия период- 01.07.2020 г. –31.03.2020 г. По мярката 60/40, периодът, за който може да се кандидатства, е 1 януари – 31 март 2021 г.  Документи за участие по двете мерки могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта.

Продължава и приемат на документи от работодатели по мярката „Запази ме“.

 Според Росен Симеонов, от стартирането на финансовите стимули за запазване на заетостта, до момента, 328 фирми в област  Перник са се възползвали от тях, като 2540 техни служители са запазили работните си места.

„Благодарение на реализираните финансови стимули за запазване на заетостта от страна на правителството, равнището на безработица в края на декември 2020 г. според данни на Агенция по заетостта за страната е – 6,7 %, а за област Перник- 5,1 %”, допълни директорът на Бюрото по труда в Перник. По общини равнището на безработица е: Перник – 4,1 % , Радомир -6,5 %, Брезник- 8,7%, Трън – 17,7 %,  Земен – 9,5 % и Ковачевци – 11,2 %.