Търсят се най-вдъхновяващите жени в община Радомир

Търсят се най-вдъхновяващите жени в община Радомир

Между 14 И 24 февруари 2021 година, Фондация „Солидарност в действие“ (с. Друган) организира кампания за номинации на най-вдъхновяващите жени на територията на община Радомир. Всеки желаещ може да номинира своя вдъхновителка чрез попълване на кратък онлайн формуляр. Номинираните ще изберат чрез гласуване 10-те вдъхновителки с най-висок принос за общественото, културно, политическо или икономическо развитие на община Радомир. Избраните ще бъдат представени чрез онлайн кампания в социалните мрежи през месец март и ще бъдат наградени с почетни грамоти и статуетки по време на тържествено отбелязване на Международния ден на жената – 8 март в гр. Радомир.

Въпреки че обичайно осми март се отбелязва като Ден на майката, Международният ден на жената всъщност е обвързан с историческата борба за права и свободи на жените и с признанието на техните икономически, политически и обществени постижения. За първи път се празнува през 1909г. в САЩ, а през 1977 г. общото събрание на ООН го признава за Международен ден за правата на жените.

В рамките на свой предишен проект за документиране на житейските истории на 25 възрастни хора от с. Друган, благодарение на който е създаден сборникът „Лицата на Друган: житейски разкази от едно българско село“, доброволците на фондация „Солидарност в действие“ интервюират 12 жени от с. Друган, чиито лични, професионални и обществени успехи и предизвикателства са поместени в сборника. Проучванията на организацията обаче не откриват други съществуващи практики за документиране на приноса и постиженията на жените от района.

Така се заражда идеята за настоящата кампания за открояване на вдъхновяващи женски примери с висок принос и повишаване на обществената осведоменост за техните постижения. Според Маги Назер, изпълнителен директор на „Солидарност в действие“, кампанията за номинации на местни вдъхновителки „цели да въвлече обществеността в процес на размисъл и осмисляне на ролята на жените в обществената сфера“, а тържественото отбелязване на осми март в гр. Радомир “ще положи основи за честването на 8 март чрез дейности, които акцентират потенциала, способностите и постиженията на жените в разнообразни сфери отвъд дома и семейството.”

Проектът е финансиран от Български фонд за жените, като е избран сред 112 проектни идеи от 46 населени места в България и представлява една от десет смели идеи за отбелязване на Международния ден на жената, които Българският фонд за жените подкрепя.

Според организаторите номинациите и открояването на десетте вдъхновителки на община Радомир не само ще насърчи и даде видимост на жените от общността, чиито усилия и енергия допринасят за позитивната промяна и развитие в населените места, част от общ. Радомир. Тяхното обществено отличаване ще има ефект и върху младите жени и момичета. Според 27-годишната Назер “наличието на вдъхновяващи примери е от изключителна важност за развитието на младите жени и момичета, тъй като те стимулират въображението ни във връзка с това какво е възможно и колко голям и разнообразен е приносът на жените не само в световен мащаб, но и в близост до нас”.

Линк за номинации: https://forms.gle/rwcRLsRJQRq8adTH9

Краен срок за подаване на номинации: 24.02.2021г.

За повече информация и пълните условия на конкурса: https://solidarityworks.eu/nominacii2021/

Ако имате нужда от съдействие с попълване на формуляра за номинации, можете да се обадите на тел. 0889925804.