РИОСВ-София реши да не се извършва ОВОС при изграждането на<br>когенерационните мощности в ТЕЦ”Република”

РИОСВ-София реши да не се извършва ОВОС при изграждането на
когенерационните мощности в ТЕЦ”Република”

  Регионалната инспекция по околната среда и водите-София е излязла с решение във връзка с  инвестиционното предложение на „Топлофикация Перник” за изграждане на три когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ, за работа в ТЕЦ”Република”. Това информира директорът на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров.

 Решението на РИОСВ-София гласи: „Да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Доставка и въвеждане в работа на три когенерационни мощности с гориво природен газ в ТЕЦ”Република”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони”.

Решението на екоинспекцията се основава на 9 основни изисквания, на които отговаря инвестиционното предложение. Сред тях са: технологията на работа на когенераторите предвижда работа само с природен газ, при изгарянето на който се генерират единствено въглероден диоксид, азотни оксиди и водни пари; с реализирането на инвестиционното намерение ще бъде постигнато намаляване на използваните количества изкопаеми горива/въглища/, както и ограничаване на емисиите от парникови газове; с реализирането на инвестиционното предложение се очаква значително намаляване на количествата на основни производствени отпадъци;  съгласно становището на РЗИ-Перник, осъществяването на дейностите по инвестиционното предложение не предполагат допълнително замърсяване на околната среда, нито отрицателно въздействие, не  се очаква възникване на дискомфорт за населението и околната среда.
Ясен Кацаров поясни, че цялата документация по идейния  проект за когенераторите- 13 папки,  предстои да бъде внесена в Община Перник, която трябва да издаде решение за строеж. След това, в срок от две седмици, трябва да се произнесе и РДНСК-Перник.
На въпроса- в какъв срок може да бъде реализиран този мащабен проект, директорът на „Топлофикация Перник” поясни: „Около 3-4 месеца ще трябват на строителите, при работа на две смени, за да приключат със строителството. Ако не работят на две смени, това означава, че ще трябват не по-малко от 5-6 месеца. Средствата за реализирането на
проекта са осигурени напълно. Искам да поясня нещо много важно. По Закона за обществените поръчки, нашето дружество се води секторен възложител. Това се отнася и за всички топлофикационни дружества в страната.  Поради това сме длъжни да спазваме стриктно ЗОП.  Надявам се през месец март тази година да получим разрешението за строеж от Община Перник. След което,  най-късно на следващия ден, ще обявим процедура по  реда на ЗОП за избор на изпълнител. По нея имаме минимум 22 дни за събиране на оферти. Така че ние се надяваме, ако получим бързо от Община Перник разрешението за строеж, незабавно да пристъпим към събирането на оферти от фирми.  През този период ние няма да стоим и да чакаме. Щом имаме вече проектите, ще можем да създадем по-добра организация за изпълнението на дейностите. В изпълнение на дейностите по проекта тази седмица ще финализираме преговорите по доставка на трансформатор високо напрежение. Хубавото за нас е,  че в топлофикационния сектор  вече се експлоатират подобни машини, работещи на същия принцип. Това ни дава възможност да черпим опит и наши колеги вече бяха на място, за да се запознаят в детаили с процеса. Това, което колегите ни са проучили е, че при експлоатацията на когенераторите няма особени проблеми. Машините работят на по-ниски обороти в сравнение с основното оборудване в ТЕЦ-а”.

Според директора на „Топлофикация Перник”, с  въвеждането в експлоатация  на когенераторите се цели едновременно производство на  топлинна и електроенергия. Важна особеност е, че топлинната енергия ще стига само за подгряването на водата през лятото. В зимните месеци, през първите 2-3 години, ще трябва да работят както когенераторите, така и един парогенератор на въглища, за да се осигури качествено отопление.

„Общоизвестен  факт  е, че  Европейският съюз поставя строги правила по линия на опазване на околната среда, с които сме длъжни да се съобразяваме. Освен това, през последните години пазарът доведе до рязко повишаване на  цените на емисиите от парникови газове, които ние сме задължени да купуваме.  Всяка централа, която използва изкопаеми горива,  е задължена да купува такива емисии в зависимост от количеството на използваните за производството горива. Това оскъпява допълнително себестойността на произведената от нас топлоенергия и електроенергия, което неминуемо ще се отразява върху крайната им цена.  Така че „Топлофикация Перник” няма друг изход-  ако искаме да оцелее централата, тя трябва да отговаря на всички еко изисквания и да предлага услуга на достъпна цена. Затова трябва да намаляваме постепенно потреблението на въглища за ТЕЦ ”Република”  и да модернизираме централата. Наред с това трябва да предлагаме качествена  и достъпна услуга на нашите абонати. Постигането на тези цели не е никак лесно, но сме длъжни да успеем”.