Още 8 615 деца ще получават плодове, зеленчуци и мляко по Училищните схеми

Още 8 615 деца ще получават плодове, зеленчуци и мляко по Училищните схеми

 ДФ „Земеделие“ одобри допълнително 75 учебни заведения с 8 615 деца по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ за настоящата учебна година. За да бъдат обхванати повече образователни институции през януари 2021 г. беше отворен допълнителен прием  по двете схеми.

 Допустими за участие в допълнителния прием бяха учебни заведения, които не са одобрени или са отказали се от участие при първоначалния прием, както и тези, които не са кандидатствали за одобрение за Кампания 2020/2021 г.

 Към момента 427 821 деца в 3 280 училища и детски градини получават плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти по Училищните схеми за настоящата учебна година.