Община Трън кандидатства за финансиране от Междуведомствена комисия по бедствия и аварии

Община Трън кандидатства за финансиране от Междуведомствена комисия по бедствия и аварии

Община Трън предостави на Междуведомствена комисия по бедствия и аварии списък с обектите, които трябва да бъдат възстановени в резултат на наводнението, което сполетя  общината на 11 януари и причини сериозни щети. Това наложи обявяването на бедствено положение в пограничния град.  За да бъде направена пълна оценка на нанесените щети по речните корита и техните съоръжения, по улици и други обекти, със заповед  на кмета на Трън беше свикана комисия, която направи оглед в града и населените места в общината, засегнати от придошлите води. При извършените огледи в града и населените места в общината, комисията набеляза спешни аварийно-възстановителни работи и представи в Общинския съвет констативен протокол за нанесените щети за следните обекти:

– Аварийно изграждане на подпорни стени и мост на река „ Ерма“ в регулацията на гр.Трън;

– Аварийно възстановяване на подпорни стени на речно корито на река „Поток“ по ул.“Петър Асенов“ от ОТ 124 до ОТ 136 – 300 метра и между мост на ул. „Владо Васев“ и ул. „ Петър Асенов“ по границите на УПИ VII-230, ПИ 231 и IX-229, ПИ 228 в кв.22 – 100 метра в регулацията на гр.Трън;

– Аварийно възстановяване и реконструкция на улици в село Туроковци  – 160м.;

– Аварийно възстановяване и реконструкция на улици в село Ярловци – 300м.;

– Аварийно възстановяване на пешеходен мост в село Банкя, водещ до помпена станция, захранваща град Трън с питейна вода.

 На провелата се в края на януари сесия, Общинският съвет упълномощи кмета на община Трън да кандидатства пред Междуведомствената комисия по бедствия и аварии за предоставяне на необходимите средства за изграждане и възстановяване на пострадалите от наводнението съоръжения и инфраструктура.

Ще припомним, че при посещението си в село Ярджиловци, по време на наводнението, премиерът Борисов заяви, че на всички общини, пострадали от наводнението, държавата ще помогне финансово.