Станислав Владимиров за новия общински бюджет

Станислав Владимиров за новия общински бюджет

Бюджетът, който  предложихме на Общинския съвет, е хоризонтът за развитието на нашата община. Тази година той е с рекордни размери, които ще дадат по-добра възможност за развитието на Перник. Основно перо и тази година са инвестициите в подземната В и К инфраструктура. През 2020 г. преминахме през огромно предизвикателство и затова инвестициите в подземната ни комуникация е толкова важно. През 2021 г. със собствени средства и средства от държавата ще продължим работата по тази подмяна. Сумите са разпределени според предложенията на В и К – Перник и специалисти в сектора. Радващо е, че предстои и реализацията на големия В и К проект, чрез  който ще се подменя основно канализация, а частта за подмяна на водопровод е малка. Ако не бяхме инвестирали в подмяна на водопровод, след водния режим градът щеше да е в огромни реки, а авариите щяха да са в пъти повече.

Въпреки кризата, успяхме финансово да се справим добре и общият обем на задълженията на общината намалява. Просрочените задължения от 11 млн. лв. вече са малко над 4,5 млн. лв.  Постигнахме го въпреки трудностите и факта, че не спряхме да инвестираме в инфраструктурата.