При слаб интерес премина общественото обсъждане на проектобюджета за 2021-ва на Община Трън

При слаб интерес премина общественото обсъждане на проектобюджета за 2021-ва на Община Трън

При слаб интерес, от страна на жителите на Трън, премина общественото обсъждане на бюджета на общината за 2021 година. То се проведе в зала „Екомилк” на НЧ”Гюрга Пинджурова- 1895”, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и при 50% заетост на местата в залата. Проектът за бюджета беше предоставен на трънчани на интернет страницата на общината.

На общественото обсъждане присъстваха Кметът на Трън Цветислава Цветкова, председателят на Общинския съвет Бойчо Харалампиев и финансистът на Общината по бюджета- Любомир Макариев и  не повече от десетина човека. Преобладаващата част бяха кметски наместници,  представители на общинската администрация.

Макариев разясни основните пера на бюджета. Той поясни, че държавната субсидия за тази година възлиза на 3 491 000 лева. Приходите за държавни дейности в общинската хазна за тази година се очаква да бъдат в размер на 4 179744 лв. Очакваните общо  приходи- държавни и местни, в общинския бюджет, възлизат на 5 468 172 лева.

Финансистът подчерта, че за поредна година Община Трън приключва предходната година с преходен остатък, който за 2020 г. е на стойност 9 501 лв. и без нито стотинка задължения към държавата и кредитори. Макариев поясни, че в разходната част на бюджета са заложени  681 000 лева за заплати и издръжка на общинската администрация, чиято обща численост, утвърдена на първата за тази година сесия, е 60 човека. За заплати и издръжка на Общинския съвет са заложени 87 000 лева. За ликвидиране на последствията от стихийни бедствия са предвидени 369 060 лева. За издръжка на ДГ”Ален мак”, са предвидени 80 000 лева. За водоснабдяване и канализация са заложени 105 000 лева, а за озеленяване- 142 000 лева. За чистота са предвидени общо 727 000 лева. За дейности по благоустрояване и опазване на околната среда са заложени 593 000 лева. Общо предвидените разходи по бюджета са на стойност 4 179 744 лева.

На обсъждането не бяха направени предложения по бюджета, нито повдигнати някакви въпроси. Според кмета на община Трън, до общественото обсъждане, в деловодството на Общината не са постъпили никакви предложения по проектобюджета. Това означава, че на предстоящата сесия идната седмица, бюджетът ще бъде приет в предложения му вид.