Над 6 пъти са се увеличили заболелите от варицела в региона, установи РЗИ-Перник, сред болните са и деца от ДГ“Миньорче“

Над 6 пъти са се увеличили заболелите от варицела в региона, установи РЗИ-Перник, сред болните са и деца от ДГ“Миньорче“

Лек спад на заболелите от остри респираторни заболявания и грип през изминалата седмица в областта констатира Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните заболели през седмицата са 36, при 38 за предходната. Заболеваемостта през този период е била 49.83 %oo, при средна за страната 51.89 %oo към 08.02.2021 г.

Над шест пъти са се увеличила болните от варицела през седмицата. Установените заболели са 20, при 3 за предходната седмица. Заболелите са от Перник и Радомир. Сред засегнатите е ДГ „Миньорче“ в Перник.

Чувствително увеличение се наблюдава и при болните от заразни заболявания. Констатираните през седмица заболели са 119, при 74 за предходната седмица.

Увеличили са се и заболелите от COVID-19. Регистрираните болни  през седмицата са 98, при 71 за предходната седмица. Болните са от всички общини на област Перник.

През изминалата седмица е констатиран 1 заболял от ентероколит, при нито един за предходната седмица. Заболелият е от Перник. Той е хоспитализиран в СБАЛИПБ – София. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

През седмицата са направени 7 бързи антигенни теста за COVID – 19 и 32 бързи теста за антитела IgM/IgG.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 274 проверки. От тях 94 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене.10 проверки са направени по спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. Здравните инспектори са извършили 68 проверки във връзка със спазване то на противоепидемичните мерки, а 6 от проверките са по сигнали и жалби.

В резултат на установения контрол от страна на здравната инспекция, са издадени 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през миналата седмица РЗИ продължи с ежедневния мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 11 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната в тях вода отговаря на изискванията на Наредба №9.