Кметът на Перник: Културните и социални дейности са сред приоритети ни

Кметът на Перник: Културните и социални дейности са сред приоритети ни

Темата за културата предизвика голям дебат в последните месеци. Едно от нещата, на което ще държа в своя мандат, е средствата за култура да се увеличават, но не трябва да ги наливаме  само в една посока, където ефектът не е задоволителен. Затова тази година отделяме 500 000 лв. за културни дейности.  Трябва да има принципност на база на това, което се предлага, и  на иновативност. В  последните години Перник стана спалня на столицата и по нищо не се отличаваме от квартали като „Люлин“ и „Младост“. Това, което ще ни отличи като град, е духът и културата. Тези средства отново ще направят Перник град, за който ще се говори в позитивна посока.

За спорт тази година отново ще отделим немалко пари – 500 000  лв. Ще се инвестират огромни средства за мащабите на нашата община за базата в село Дивотино, защото без детско- юношески спорт няма как да развиваме професионалните отбори. Идеята ни е да се инвестира в младите, за да можем след време да берем добри плодове.

Спечелихме голям проект от държавата  за изграждане на плувен басейн и обновяване сградата на ПМГ „Христо Смирненски“ и ОУ „Иван Рилски“. През бюджета за текущи ремонти и други механизми ще се опитаме да насочим  средства към колкото се може повече училища на територията на общината.

Увеличаваме средствата и в социалната сфера. Тази година продължаваме да отделяме повече пари за ин витро процедури – 30 000 лв., еднократна помощ за социално подпомагане – 60 000 лв. и 10 000 лв. за подпомагане на даровити деца.  Няма как в тези трудни времена да не обърнем внимание и на социалната инфраструктура. Това също е отразено в бюджета.

Приятно усещане остана у мен, че в последния месец всички групи  в Общинския съвет се обединиха около спасяването на Профилакториума. Общинската ни болница има много проблеми, които трябва да бъдат решени, за да я спасим и развиваме. Болницата е изправена пред опасността да бъде закрита, основно заради задължения към държавни структури, които много трудно могат да направят отсрочка. Готови сме при добро изпълнение на бюджета  и ако не ни застигне ново голямо предизвикателство, да отделим допълнителни средства, ако се наложи. Предстоят редица трудни стъпки, които заедно трябва да извървим.