Трансформираха общински структури по предложение на кмета Владимиров

Трансформираха общински структури по предложение на кмета Владимиров

Минипарламентът днес прие реорганизацията в общински структури предложена от кметът на общината Станислав Владимиров. Той бе внесъл докладна записка в Общинския съвет, в която предлага звеното „Домашен социален патронаж“ да се присъедини към предприятие „Столово хранене“. Според градоначалника това се налага заради идентичната им дейност, свързана с приготвяне на безопасна и балансирана храна. Обединението на двете звена ще повиши ефективността на работата им, убеден е Владимиров.

Сега Домашният социален патронаж приготвя храна за 355 патронирани лица, 20 деца от центровете от семеен тип и за 120 души по програмата „Топъл обяд“. Предлага се в бъдещото окрупнено предприятие да работят 30 души, а то да носи името „Столово хранене и домашен социален патронаж“.

Да се обединят в едно общинските предприятия „Общинско обслужване“ и „Обредни дейности“, предлага още кметът Владимиров. Мотивът му е занижаване на приходите в общинската хазна вследствие на коронакризата. След окрупняването числеността на персоналът в новото предприятие ще работят 49 души.

Прието бе предложението на кмета Станислав Владимиров да се увеличи числеността на общинско предприятие „Флор“, поддържащо чистотата на териториите за обществено ползване, извършва ремонти в имоти общинска собственост. Там ще бъдат назначени още 50 работници във връзка със създаването на звено за комунални услуги и увеличаване на териториалния обхват на дейност на „Флор“. Допълнителният щат е за 42 общи работници, 3 шофьори, двама машинисти, двама организатори по труда и един водач на специален автомобил. Въпреки отрицателния вот на групата на ГЕРБ, предложението бе прието.