РЗИ, организира среща в Трън, по инициатива на Общината, за решаване на проблема с водата на село Забел

РЗИ, организира среща в Трън, по инициатива на Общината, за решаване на проблема с водата на село Забел

Идната седмица „В и К” и РЗИ-Перник организират съвместна среща в Трън за решаването на проблема с водоснабдяването на село Забел. Община Трън е предложила алтернативен водоизточник да селото, за да се реши проблема, който стои вече над 2 години. Преди дни кметът на община Трън Цветислава Цветкова е изпратила писмо до РЗИ с молба за съдействие за решаването на проблема с водоснабдяването на село Забел. Директорът на РЗИ-Перник д-р Александър Златанов поясни, че при тях е наистина е постъпило писмо от кмета на община Трън за новия водоизточник.

„Ще назнача още тази седмица комисия, която заедно с представители на „В и К” и на Община Трън ще направят в началото на идната седмица обследване на този водоизточник. Ако водата от него отговаря на изискванията на Наредба №9 и „В и К” преценят, че дебитът е достатъчен, за да осигури водоснабдяването на селото, ще положим максимални усилия в най-кратък срок проблемът с водоснабдяването на село Забел да бъде решен”, заяви д-р Златанов.

Управителят на „В и К” инж. Борислав Иванов потвърди, че РЗИ подготвя среща в Трън във връзка с водоснабдяването на село Забел.”Ние сме закарали минерална вода в село Забел, защото предстои влошаване на времето и ако закараме водоноска има опасност водата да замръзне. Община Трън предлага да включим нов водоизточник за село Забел. Това, обаче не става толкова бързо. За да присъединим този водоизточник е нужно водата да отговаря на необходимите изисквания, дебитът на водоизточника да е достатъчен, за да осигури водоснабдяването на селото и не на последно място е нужно разрешение от Басейнова дирекция. Но ще положим усилия, заедно с РЗИ, ако предложения водоизточник е с добър дебит и водата е качествена, да придвижим процедурата по присъединяването му”, увери инж. Иванов.