Около 1.3 милиона лева ще бъдат инвестирани в експлоатацията на още една кариера за добив на строителни материали в района на село Студена

Около 1.3 милиона лева ще бъдат инвестирани в експлоатацията на още една кариера за добив на строителни материали в района на село Студена

 Софийската фирма „Щрабаг“, ще добива строителни материали – доломити, от участъците „Запад“ и „Изток“ на находище „Пери-2“. Министерски съвет определи дружеството за конзесионер на редовното си заседание в сряда.

 Находище „Пери-2″, участъци „Запад“ и „Изток“, се намира в община Перник, в землището на село Студена. „Щрабаг” получи концесията за него за срок от 35 години. През този период дружеството ще инвестира около 1.3 млн. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора ще надхвърлят 4 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства, тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – това в случая е Перник. Това е поредното находище, което ще бъде експлоатирано в района на село Студена.