Общинската администрация с нов щат

Общинската администрация с нов щат

Предложението за промяна в числеността на общинската администрация, внесено от кмета на Перник, бе прието на днешното заседание на ОбС. Според докладната на градоначалника, щатната бройка на общинските служители трябва да бъде увеличена. Към момента щатните бройки в Община Перник бяха  177,5, а кметът предложи те да бъдат увеличени на 190,5.

Като мотив в докладната до Общинския съвет на Перник за увеличение на администрацията е, че са извършени и предстоящи мащабни реформи в социалната сфера, изменения в Закона за устройство на територията и работа по кадастъра, които водят до по-голям обем работа за администрацията. Един от мотивите е и подобряването на качеството на обслужване на гражданите от общинската администрация.

Промяната засяга седем сектора в общината. В Дирекция „Инвестиционно проектиране и устройство на територията“ служителите ще станат с 4-ма повече. Също 4 нови щата се откриват в сектор „Строителство, инфрактруктура и екология“. Двама души ще се назначат в „Хуманитерни дейности“. В  секторите „Гражданска регистрация“, „Бюджет и финанси“ и „Общестевни поръчки“  ще се назначат по още един служител. А в „Общински инспекторат“ ще бъдат разкрити още пет нови работни места.

Освен това се създават и две нови звена „Обслужване на транспорта“, където щатните бройки ще са 13 и „Лична помощ“ – с три щатни бройки.