Д-р Йордан Иванчев поема временно Профилакториума в Перник

Д-р Йордан Иванчев поема временно Профилакториума в Перник

Общинските съветници в Перник днес единодушно подкрепиха решението за назначаването  на нов управител на общинското лечебно заведение „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“, известна на перничани като Профилакториум. Докладната записка бе внесена за разглеждане от председателя на Общинския съвет Димитър Колев. Предложението дойде, след като досегашният управител д-р Росица Иванова е заявила желанието си да бъде освободена от длъжността предсрочно.

Пернишките законотворци уважиха искането й и дадоха съгласие за назначаването на нов управител на здравното заведение. Това ще е специалистът по трудова медицина  д-р Йордан Иванчев, който идва в Перник от Александровска болница.Той има дълъг опит в здравеопазването, ръководил е клиниката в Овча купел.  „Идвам в Перник, защото смятам, че мога да се справя с тежката ситуация в Профилакториума. Амбицията ми е да не допусна едно толкова нужно на града и региона здравно заведение да се закрие, защото това би било престъпление“, каза още пред общинските съветници д-р Иванчев. Временният управител ще изпълнява длъжността за срок от три месеца, до избора на постоянен управител след провеждането на конкурс.

Представителите на местната законодателна власт бяха категорични, че трябва да има адекватно финансиране на болницата, за да може тя да се стабилизира в дългосрочен аспект. Тази година от бюджета на общината са предвидени 300 000 лева за издръжка на здравното заведение.

Припомняме, че здравното заведение започва своята дейност като Профилакториум, създаден от Мината за нуждите на работниците в Перник. То е използвано и за база на Института по физиотерапия, курортология и рехабилитация – София. От 1990 година болницата е общинска.