13 нови щатни бройки на общинската администрация иска кметът на Перник Владимиров

13 нови щатни бройки на общинската администрация иска кметът на Перник Владимиров

Предложение за промяна в числеността на общинската администрация е внесъл за гласуване кмета на Перник Станислав Владимиров. Според докладната на градоначалника щатната бройка на общинските служители трябва да бъде увеличена. Към момента щатните бройки в Община Перник са 177,5, а кметът предлага те да бъдат увеличени на 190,5.

Като мотив в докладната до Общинския съвет на Перник за увеличение на администрацията е, че са извършени и предстоящи мащабни реформи в социалната сфера, изменения в Закона за устройство на територията и работа по кадастъра, които водят до по-голям обем работа за администрацията. Един от мотивите е и подобряването на качеството на обслужване на гражданите от общинската администрация.

Промяната ще засегне седем сектора в общината. В Дирекция „Инвестиционно проектиране и устройство на територията“ служителите ще станат с 4-ма души повече. Също 4-ри нови щата се откриват в сектор „Строителство, инфрактруктура и екология“. Двама души ще се назначат в „Хуманитерни дейности“. В  секторите „Гражданска регистрация“, „Бюджет и финанси“ и „Общестевни поръчки“  ще се назначат по още един служител. А в „Общински инспекторат“ ще бъдат разкрити още пет нови работни места.

Освен това се създават и две нови звена „Обслужване на транспорта“, където щатните бройки ще са 13 и „Лична помощ“ – с три щатни бройки.

Предстои Общинския съвет да гласува предложението на кмета на Перник на утрешното си заседание.