Утре ще се проведе обществено обсъждане на проекта на бюджет 2021-ва на Община Брезник

Утре ще се проведе обществено обсъждане на проекта на бюджет 2021-ва на Община Брезник

За утре- 10 февруари, е насрочено обществено обсъждане на проекта на бюджета на община Трън за 2021 г. То ще се проведе от 10.00 часа в малкия салон на НЧ „Просвещение 1870“ в Брезник, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Всеки, който желае да се запознае с подробностите, свързани със заложените приходи и разходи, могат да ги видят на интернет страницата на Община Брезник.

Според публикувания на интернет страницата на Община Брезник проект на бюджет 2021 г, макрорамката на бюджета на Общината през 2021 г възлиза на 12 338 653 лева.  Около половината от тях-  6 443 259 лева,  се формират от местните приходи.  От тях 438 100 лв. се очакват да дойдат от общински такси, 316 600- от собственост и други.

В разходната част на проекта на бюджет са предвидени  3,855 612 лева за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда. За образование ще бъдат изразходвани 3 746 565 лева.  За издръжка на общинската администрация и Общинския съвет са предвидени  1,7 милиона лева.  За социално осигуряване, подпомагане и грижи ще бъдат похарчени 1 106 890 лева. За финансиране в областите-  култура, спорт, читалища и музеи са заложени 557 588 лева, а за икономически дейности и услуги- 695 890 лева. За рехабилитация и поддържане на пътната инфраструктура за тази година са заложени  667 926 лева за годината..

За финансиране на държавните дейности в бюджета са заложени 5 895 394 лева, а за местните дейности- 6 443 259 лева.

Писмени предложения за бюджет 2021 г., могат да се направят до 17 ч. на 08.02.2021 г. в деловодството на Община Брезник и на електронен адрес: obshtina_breznik@abv.bg