Най- после: Стартира реализацията на проекта за модернизация на спешната помощ

Най- после: Стартира реализацията на проекта за модернизация на спешната помощ

 Днес, 9 февруари, в 13 часа, във филиала за спешна медицинска помощ – гр. Бяла, област Русе,  министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще даде старт на строителството, реконструкцията и ремонта на обектите от системата на спешната медицинска помощ в страната. Дейностите са в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Проектът предвижда за филиала в гр. Бяла да бъде построена изцяло нова сграда, чиято „първа копка“ ще бъде направена днес.

 В рамките на проекта, напълно обновени и модернизирани, ще бъдат 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ, в т.ч. 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения.

За целта на този проект, преди 4 години Община Перник осигури терен, на който да бъде изграден съвременен център да спешна медицинска помощ. До момента ЦСМП-Перник плаща от своя бюджет данъка на този терен, в очакване на строителството на новия спешен център.

 Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството и безопасността при оказването на медицинска помощ, в т.ч. и подобряване на достъпа за лица с увреждания.

 Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е с общ бюджет 163 897 815, 62 лв., от които: 163 502 132, 68 лв. – от Европейския фонд за регионално развитие и 395 682, 94 лв.  – национално съфинансиране.